Czarna29

16 tekstów – auto­rem jest Czar­na29.

Nikt nie widzi, nikt nie wie.
Jes­teśmy sek­re­tem, który nie może wyjść na jaw.
Tak to jest, tak to działa...

( Za­ra Lar­son ) 

myśl • 6 sierpnia 2014, 21:23

Niech Ci niebo do­mem będzie...Leć Sokole!!Ku pa­mięci R. Łuckosia....[*] 

myśl • 4 lutego 2014, 19:37

Cze­kanie to nie od­poczy­nek..to cieżka pra­ca, to dowód naszej wytrwałosci... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2014, 15:38

Po raz ko­lej­ny w moim życiu...znów jes­tem o rok star­sza, obudziłam się sa­ma w łożku, bez ka­ca....Py­tanie brzmi: Ile ra­zy jeszcze? Dzień dobry... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2014, 18:43

Miłość....tak różnie ro­zumiana, cza­sem nie pojęta...dla niek­to­rych słowo" kocham" dla in­nych " aż kocham". Dla mnie..miłość...... to mówienie so­bie praw­dy na­wet wte­dy kiedy nie jest pros­ta, ty­le ze niek­to­rych na tą prawdę nig­dy nie bedzie stać.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2012, 19:39

.....na­wet jes­li po dru­giej stro­nie jest le­piej ja­ka masz gwa­ran­cje ze tam trafisz??... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 września 2011, 18:17

Tra­cimy czas na to co pil­ne a nie star­cza na to co wazne..... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 stycznia 2011, 16:19

.....na­wet gdy księżyc zgaśnie,słońce przes­ta­nie świecić, gwiaz­dy zblakną a ziemia przes­ta­nie się kręcić na­wet wte­dy....nie przestane..... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2011, 20:42

Przes­tanę Cie kochać wte­dy gdy ja­kiś śle­py ma­larz na­malu­je hałas spa­dające­go płat­ka róży w zam­ku który nie istnieje.... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 lipca 2010, 07:15

Nie pot­ra­fię la­tać, nie pot­ra­fię na­wet jeździć kon­no ale jest coś co ro­bię dos­ko­nale...!!!Pływam..pływam w krainie marzeń!! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 lutego 2010, 18:21
Czarna29

kiedyś wesoła, zawsze uśmiechnięta,dziś pozostała tylko nadzieja na lepsze jutro...nadzieja ze ten uśmiech kiedyś się jeszcze pojawi.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarna29

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

6 sierpnia 2014, 21:23Czarna29 do­dał no­wy tek­st Nikt nie widzi, nikt [...]